pijany mężczyzna kierujący samochodem

Jakie są konsekwencje prawne jazdy pod wpływem alkoholu?

W polskim prawie funkcjonują dwa pojęcia, które dotyczą jazdy pod wpływem alkoholu. O stanie po spożyciu alkoholu mówimy wtedy, gdy stężenie alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila, a stan nietrzeźwości dotyczy stężeń wyższych niż 0,5 promila. Stan po spożyciu równoznaczny jest z zawartością od 1 do 1,25 mg alkoholu na dm3 powietrza a a stan nietrzeźwości jest wtedy, gdy w wydychanym powietrzu jest więcej niż 1,25 mg/dm3. O tym, jakie konsekwencje prawne grożą nietrzeźwym kierowcom, decyduje poziom stężenia alkoholu we krwi.

Czytaj więcej

starsza para na spotkaniu z prawnikiem

Czym jest zachowek i jak z niego skorzystać?

Zachowek jest uprawnieniem, które przysługuje enumeratywnie wskazanym w przepisach bliskim zmarłego. To suma pieniężna egzekwowana od osób powołanych w testamencie do dziedziczenia, jeżeli pominięto owych uprawnionych do zachowku. Celem instytucji jest zaś ochrona interesów najbliższych członków rodziny spadkodawcy.

Czytaj więcej

matka z córką

Jak uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem?

Rozpad małżeństwa dwojga osób jest trudny. Staje się tym bardziej skomplikowany, jeśli należy ustalić prawo do opieki nad dzieckiem lub dziećmi. Najlepszym rozwiązaniem jest, jeśli byli partnerzy, chcą tę kwestię ustalić polubownie. Co jednak zrobić, jeśli jedna ze stron nie zgadza się na kontakt z dziećmi? Jak wygląda w takim przypadku postępowanie?

Czytaj więcej

kobieta siedzi na kanapie plecami do męża

Jakie są różnice pomiędzy rozwodem a separacją?

Zarówno separacja, jak i rozwód budzą wiele negatywnych emocji, co jest związane z rozpadem związku. Chcąc zastanowić się nad sensem relacji, dobrze zdecydować się na pierwsze z wymienionych rozwiązań. Jeśli nie będzie ono pomocne, wyjście może stanowić rozwód. Czym różni się on od separacji?

Czytaj więcej

sad jabłoni

Odszkodowania za gradobicie w sadzie

Gradobicie jest obecnie jednym z większych zagrożeń dla sadownika. Opad gradu może spowodować niebagatelne straty w uprawie sadowniczej, w wyniku których sadownik może utracić znaczną część plonu, a co za tym idzie możliwego do osiągnięcia dochodu. Warto zatem posiadać ubezpieczenie od skutków gradobicia, które pozwoli zrekompensować powstałe w uprawie straty w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń.  … Czytaj więcej

napis testament

Rozrządzenie na wypadek śmierci, czyli o testamencie w kilku słowach. cz. II

Rozrządzenie na wypadek śmierci, czyli o testamencie w kilku słowach. cz. II  W poprzednim artykule omówione zostały podstawowe informacje dotyczące testamentów , takie jak rodzaje testamentów, przesłanki ważności tego oświadczenia woli oraz podmioty mogące takie oświadczenie złożyć, jeśli jeszcze ich nie czytałeś/aś znajdziesz je pod linkiem https://kancelariabrodecki.pl/rozporzadzenie-na-wypadek-smierci-czyli-o-testamencie-w-kilku-slowach/ Z niniejszego artykułu dowiesz się, czym są rozrządzenia … Czytaj więcej

odroczenie wykonania kary

ODROCZENIE WYKONANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI, CZYLI KIEDY MOŻNA UZYSKAĆ TZW. ODROCZKĘ ?

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego wykonawczego prawomocnie orzeczona kara pozbawienia wolności winna zostać wykonana bezzwłocznie. Standardowo skazany oczekuje na doręczenie mu wezwania do odbycia kary, ze wskazaniem terminu w jakim ma się stawić w wyznaczonym zakładzie karnym.  Jednakże, jak to bywa w życiu, są sytuacje w których natychmiastowe wykonanie kary mogłoby nieść za sobą zbyt … Czytaj więcej

pluszowy miś z banknotem

Alimenty – najważniejsze pytania i odpowiedzi cz. 2

1. Czy można podwyższyć ustalone przez sąd alimenty? W sytuacji gdy wysokość świadczeń alimentacyjnych została określona przez sąd, osoba uprawniona lub działający w jej imieniu przedstawiciel ustawowy, może wystąpić do sądu z powództwem o podwyższenie alimentów. Często bowiem zdarza się, że orzeczone niegdyś alimenty nie wystarczają już na pokrycie usprawiedliwionych potrzeb, z uwagi np. na … Czytaj więcej

osoba na wózku inwalidzkim

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Odszkodowania to świadczenia pieniężne, które mają ścisły związek ze szkodą i służą do jej naprawienia. W polskim prawie istnieje zasada, zgodnie z którą obowiązek naprawienia szkody spoczywa na tym, kto tę szkodę wyrządził. Warto zaznaczyć, że szkody nie mają jednakowego charakteru, bowiem dzielimy je na szkody majątkowe i niemajątkowe, szkody na osobie i szkody na … Czytaj więcej

łóżka w szpitalu

Zadośćuczynienie za błąd medyczny

Błąd medyczny, błąd lekarski, błąd w sztuce lekarskiej, błąd w sztuce medycznej – to pojęcia używane zamiennie do określenia pewnego zdarzenia, którego konsekwencją najczęściej jest pogorszenie stanu zdrowia pacjenta, a nawet jego śmierć. Nie istnieje jedyna, słuszna, prawna definicja błędu medycznego, jednakże najczęściej określany jest on jako naruszenie przez personel medyczny obowiązujących w konkretnym przypadku … Czytaj więcej