Cennik usług kancelarii adwokackiej

Cennik usług naszej kancelarii uzależniony jest od stopnia skomplikowania, zawiłości sprawy oraz czasu niezbędnego na udzielenie pomocy prawnej, a także od miejsca udzielania tej pomocy – tj. gdzie ma dojechać prawnik (Białystok lub obszar poza nim). Każdorazowo wysokość honorarium ustalana jest z klientem przed rozpoczęciem prowadzenia sprawy i istnieją modele rozliczenia „za sprawę” lub za poszczególne, podejmowana przez adwokata czynności w sprawie (np. porada prawna, sporządzenie pisma procesowego, uczestnictwo w rozprawie, czy udział w innych czynnościach procesowych, zapoznanie z aktami sprawy). Wskazać należy jednak, że zgodnie z przepisami prawa, niedopuszczalne jest zawieranie przez adwokata umowy z klientem, która przewidywałaby obowiązek zapłaty honorarium z prowadzenie sprawy uzależnione wyłącznie od ostatecznego wyniku sprawy. Istnieje możliwość, aby przewidzieć z tego tytułu jedynie dodatkowe wynagrodzenie za pozytywny wynik sprawy (tzw. succes fee).

Ile kosztuje porada prawna?

Cena porady prawnej zaczyna się od 100 zł (w przypadku porady poza miastem Białystok doliczany jest koszt dojazdu poza Białystok). Co do zasady porad prawnych udzielamy w siedzibie Kancelarii w Białymstoku. Istnieje jednak możliwość, aby prawnik – adwokat dojechał do klienta na terenie miasta Białystok i okolic, celem udzielenia mu pomocy prawnej w domu/firmie, czym wyróżnia się nasza kancelaria adwokacka. Białystok i okolice nie są jedynym obszarem, na którym podejmujemy się prowadzenia spraw. Prowadzimy je nie tylko w sądach zlokalizowanych w mieście Białystok, ale również na terenie całej Polski, w tym w najdalszych jej zakątkach, chociaż w praktyce, z uwagi na siedzibę, najwięcej spraw prowadzimy w Białymstoku. W mieście Białystok prowadzimy także stałą obsługę przedsiębiorstw. W przypadku stałej obsługi prawnej istnieje także możliwość świadczenia usług w siedzibie przedsiębiorcy w mieście Białystok lub okolicach. Istnieje także możliwość uzyskania pomocy prawnej zdalnie (telefonicznie lub e-mailem).

Ile bierze adwokat za prowadzenie sprawy?

Przy ustalaniu honorarium dla adwokata pomocne jest Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie. Zgodnie z dokumentem kluczowa jest wartość przedmiotu, którego dotyczyła sprawa, a stawki zaczynają się od 120 zł. Całkowity koszt określamy po dokładnym zapoznaniu się ze szczegółami sprawy – honorarium dla adwokata ustalane jest indywidualnie.

Zajmujemy się sprawami karnymi, prawa pracy, ubezpieczeniami społecznymi, rozwodami, alimentami i innymi sprawami z zakresu prawa rodzinnego. Prowadzimy między innymi sprawy o spadki Białystok oraz upadłość konsumencką. Honorarium zależne jest od rodzaju sprawy i stopnia skomplikowania oraz przeprowadzania dodatkowych czynności prawnych. Niekiedy konieczne jest uwzględnienie ilości czasu, jaki musimy poświęcić na pracę nad sprawą.

Kto pokrywa koszty procesu?

Nieodzownym elementem każdej sprawy sądowej są koszty procesowe. Są to:

  • Opłaty sądowe za pisma, wnioski i pozew
  • Koszty udziału strony
  • Koszty dojazdów strony
  • Równowartość utraconego zarobku wskutek obowiązku wstawiennictwa w sadzie
  • Koszty przeprowadzenia mediacji i uzyskania opinii biegłych
  • Koszty zastępstwa procesowego strony

Jest to zatem ogół wydatków, które muszą zostać poniesione w związku z toczącym się postępowaniem. Wart podkreślenia jest fakt, że koszty postępowania każda ze stron ponosi za siebie. Co ważne, zwrot kosztów sądowych obciąża stronę, która przegrał rozprawę — stosunkowo rzadko zdarza się, że koszty ponosi strona wygrywająca. Obciążony kosztami może zawnioskować o rozłożenie wskazanej kwoty na raty.