Do kiedy rodzic musi płacić alimenty na dziecko?

Kodeks rodziny i opiekuńczy w Polsce nie precyzuje terminu wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka pełnoletniego. Oznacza to, że rodzice mają obowiązek utrzymania swojego dziecka nie tylko do momentu, gdy osiągnie ono pełnoletność, ale także przez cały okres jego życia, o ile sąd nie stwierdzi inaczej.

Jak zakończyć obowiązek alimentacyjny?

W praktyce istnieje kilka sytuacji, które prowadzą do zakończenia obowiązku alimentacyjnego.

Pierwsza sytuacja dotyczy przypadków, gdy dziecko dorasta i zdobywa środki potrzebne do samodzielnego utrzymania się. Jeśli dziecko osiąga dochody pozwalające na samodzielne życie lub uzyskuje wykształcenie, które umożliwia mu podjęcie kwalifikowanego zatrudnienia, sąd może uznać, że obowiązek alimentacyjny wygasł. W takim przypadku rodzic może przestać płacić alimenty na rzecz dziecka.

Podobnie jest w sytuacji, gdy dziecko decyduje się na zawarcie związku małżeńskiego. Małżeństwo niesie za sobą zmianę relacji rodzinnych oraz odpowiedzialności za utrzymanie żony lub męża. W konsekwencji ślub może prowadzić do zakończenia obowiązku alimentacyjnego ze strony rodziców.

Oczywiście każda sytuacja jest oceniana indywidualnie przez sąd. Istotne jest zgłoszenie zmiany sytuacji rodzinnej oraz rzetelne przedstawienie argumentów, które przemawiają za uwzględnieniem żądania zakończenia obowiązku alimentacyjnego. Nasza kancelaria adwokacja w Białymstoku zajmuje się sporządzaniem pism oraz reprezentowaniem klientów przed sądem w sprawach o zakończenie alimentów.

W jakich sytuacjach obowiązek alimentacyjny nie wygasa?

Sąd będzie podejmował decyzje o zakończeniu obowiązku alimentacyjnego jedynie w przypadkach, gdy zostanie przekonany o braku dalszej potrzeby utrzymania dziecka przez rodziców. Zupełnie inna sytuacja dotyczy dzieci, które osiągają pełnoletność i zostają uznane przez sąd za niezdolne do samodzielnego życia. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne i nie jest w stanie samodzielnie utrzymać się z powodu przyczyn zdrowotnych, obowiązek alimentacyjny pozostaje w mocy również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności. Wówczas rodziców ciąży obowiązek utrzymania swojego dziecka przez całe jego życie, chyba że sąd orzeknie inaczej.

Dodaj komentarz