Jak uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem?

Rozpad małżeństwa dwojga osób jest trudny. Staje się tym bardziej skomplikowany, jeśli należy ustalić prawo do opieki nad dzieckiem lub dziećmi. Najlepszym rozwiązaniem jest, jeśli byli partnerzy, chcą tę kwestię ustalić polubownie. Co jednak zrobić, jeśli jedna ze stron nie zgadza się na kontakt z dziećmi? Jak wygląda w takim przypadku postępowanie?

Przyznanie prawa do opieki na drodze sądowej

Po rozwodzie należy ustalić to, jak będzie wyglądało sprawowanie opieki nad pociechami — czy opieka będzie naprzemienna, czy też któryś z rodziców stanie się tym dominującym. Ważne jest ustalenie takich zasad jak: kiedy dzieci będą widywać się z rodzicami i o czym ma prawo decydować poszczególny rodzic. W przypadku braku porozumienia, chcąc uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem, należy złożyć wniosek do sądu rejonowego.

Sąd wysłucha argumentów obu stron. Przy ustalaniu prawa do opieki najważniejsze będą takie przesłanki jak bezpieczeństwo i dobro dziecka, a także możliwość zapewnienia mu stabilizacji. W związku z tym rodzic powinien udowodnić, że ma silną więź z dzieckiem oraz że potrafi się o nie zatroszczyć i zapewnić mu niezbędne rzeczy do rozwoju. Sąd zdecyduje, czy rodzic powinien mieć możliwość widzenia się z dzieckiem oraz z jaką częstotliwością powinny odbywać się spotkania.

Ważne aspekty przy ustalaniu prawa do opieki

Przyznanie prawa do opieki nad dzieckiem jest ciężkim procesem, dlatego warto skorzystać z pomocy. Kancelaria adwokacka po zapoznaniu się z charakterem sprawy pomoże złożyć wniosek i udowodnić przed sądem, że zasługuje się na uzyskanie prawa do opieki. Postępowanie przebiega inaczej jeśli prawo do opieki jest ograniczone lub jeżeli zostało odebrane. Będąc z okolic Białegostoku, można skorzystać z usług Kancelarii Adwokackiej mec. Michała Brodeckiego.

Dodaj komentarz