Aktualności

Jakie są konsekwencje prawne jazdy pod wpływem alkoholu?

W polskim prawie funkcjonują dwa pojęcia, które dotyczą jazdy pod wpływem alkoholu. O stanie po spożyciu alkoholu mówimy wtedy, gdy stężenie alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila, a stan nietrzeźwości dotyczy stężeń wyższych niż 0,5 promila. Stan po spożyciu równoznaczny jest z zawartością od 1 do 1,25 mg alkoholu na dm3 powietrza a a stan nietrzeźwości jest wtedy, gdy w wydychanym powietrzu jest więcej niż 1,25 mg/dm3. O tym, jakie konsekwencje prawne grożą nietrzeźwym kierowcom, decyduje poziom stężenia alkoholu we krwi.

Kary za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ruchu drogowym z 2022 roku za jazdę po alkoholu można otrzymać aż 15 punktów karnych. Za prowadzenie pojazdu mechanicznego po spożyciu alkoholu grozi kara grzywny, wynosząca co najmniej 2500 zł, ale nie większa niż 30 000 zł lub areszt domowy na okres 30 dni.

Większe sankcje grożą kierowcom kierującym pojazdem w stanie nietrzeźwości. Wówczas kara grzywny naliczana jest na podstawie majątku sprawcy. Możliwe jest także ograniczenie wolności na okres maksymalnie 2 lat i zakaz kierowania pojazdami w okresie od 1 roku do 15 lat. Ponadto sprawca może zostać ukarany pracami społecznymi oraz obowiązkiem wpłaty określonej kwoty na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Właśnie dlatego wielu kierowców decyduje się na współpracę z adwokatem od spraw karnych w Białymstoku. Tym bardziej ze jazda pod wpływem alkoholu jest wyłączona spod odpowiedzialności ubezpieczyciela, a to oznacza, że wyrządzone szkody oraz koszty leczenia osób poszkodowanych w wypadku trzeba pokryć z własnego majątku. Warto pamiętać, że jazda pod wpływem jest wykroczeniem a jazda w stanie nietrzeźwości to przestępstwo podlegające pod kodeks karny.

Dodaj komentarz