Alimenty – najważniejsze pytania i odpowiedzi cz. 2

Alimenty – najważniejsze pytania i odpowiedzi cz. 2

1. Czy można podwyższyć ustalone przez sąd alimenty? W sytuacji gdy wysokość świadczeń alimentacyjnych została określona przez sąd, osoba uprawniona lub działający w jej imieniu przedstawiciel ustawowy, może wystąpić do sądu z powództwem o podwyższenie alimentów....
Odprawa pośmiertna

Odprawa pośmiertna

Odprawa pośmiertna jest szczególnym rodzajem świadczenia, które przysługuje rodzinie zmarłego pracownika, jeżeli do zgonu doszło w trakcie trwania stosunku pracy bądź też w czasie pobierania po jego rozwiązaniu świadczenia z tytułu niezdolności do pracy z powodu...
Czy właściciel może wejść do wynajmowanego mieszkania?

Czy właściciel może wejść do wynajmowanego mieszkania?

Umowa najmu została uregulowana w polskim kodeksie cywilnym, co oznacza, że prawo określa pewne cechy charakterystyczne tej umowy, takie jak prawa i obowiązki stron. Nie należy zapominać jednak o naczelnej zasadzie prawa cywilnego- swobodzie umów, zgodnie z którą...
Wszystko co musisz wiedzieć o działalności nierejestrowej

Wszystko co musisz wiedzieć o działalności nierejestrowej

Konstytucja Biznesu (pakiet ustaw dotyczących przedsiębiorców) wprowadziła wiele zmian w przepisach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Szczególne zmiany wniosła ustawa Prawo Przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292.) To...