KORONAWIRUS – komu przysługuje zasiłek

Komu przysługuje zasiłek, na jaki czas, w jakiej wysokości?

W dniu 11.03.2019r. cały kraj obiegła informacja o zamknięciu żłobków, przedszkoli, szkół i uczelni wyższych. Rozwiązanie to ma na celu zapobieganie transmisji koronawirusa SARS-CoV-2. Wielu rodziców zastanawia się, jakie świadczenia należą im się w związku z opieką nad dzieckiem.

Zgodnie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374), rodzicom w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Jakie należy spełnić wymogi, by móc skorzystać z tego świadczenia?

Pierwszym ograniczeniem jest wiek dziecka- zasiłek przysługuje tylko za opiekę nad dzieckiem, które nie ukończyło 8 roku życia (chociaż w dniu dzisiejszym zapowiedziano zmiany w ustawie i rozszerzenie tego uprawnienia także w stosunku do starszych dzieci). Ponadto rodzic, który korzystał będzie z zasiłku musi być objęty ubezpieczeniem chorobowym.

Na jak długo przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Istotna jest również liczba dni opieki nad dzieckiem, świadczenie jest wypłacane za okres nieprzekraczający 14 dni. Co istotne, okres ten nie wlicza się do zasiłku opiekuńczego, który przysługuje rodzicowi w wymiarze 60 dni w roku, o którym mowa w art. 32 i nast. ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 645, 1590).

Co należy zrobić, by otrzymać zasiłek opiekuńczy?

Należy złożyć oświadczenie do swego pracodawcy lub w przypadku prowadzenia działalności pozarolniczej – do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wzór takiego oświadczenia został udostępniony na stronie internetowej ZUS.

Można pobrać go również tutaj:
kliknij >>

Jaka jest wysokość zasiłku?
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w takiej samej wysokości, jak zasiłek opiekuńczy, tj. w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Warto pamiętać jednak, że z zasiłku opiekuńczego nie może jednocześnie korzystać jeden i drugi rodzic.

Pełny tekst ustawy znajduje się pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000374/O/D20200374.pdf

Dodaj komentarz