Odszkodowania Augustów

Augustów jest niewielkim, acz urokliwym miastem w północno-wschodniej Polsce. Słynie przede wszystkim z walorów turystycznych, uzdrowiskowych, ale także jest drogowym węzłem komunikacyjnym Polski z Litwą. Przez Augustów przebiegają drogi tranzytowe do przejść granicznych w Ogrodnikach i Budzisku. Niestety, ale dość słabej jakości, w większości jednopasmowe drogi, przy dużym natężeniu ruchu skutkują, że w okolicach Augustowa dość często zdarzają się wypadki drogowe. Wypadki te bywają bardzo często tragiczne w skutkach – wielu ludzi traci w nich zdrowie, a nawet życie. W przypadku wypadku komunikacyjnego, w którym dana osoba poniosła uszczerbek na zdrowiu fizycznym lub psychicznym, poszkodowanemu należy się zadośćuczynienie za doznane krzywdy z OC sprawcy wypadku. Naprawieniu podlegają także materialne szkody np. w pojeździe, czy na mieniu, jak np. uszkodzony telefon, komputer, czy zegarek podczas wypadku. Naprawienie szkody majątkowej to odszkodowanie. Odszkodowanie jest ekwiwalentem za wyrządzoną szkodę i musi ją zrekompensować. Niestety, w praktyce bardzo często ubezpieczyciele w zakresie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zaniżają należne odszkodowania – zaniżają wartość pojazdu, koszty naprawy, albo zawyżają wartość pozostałości pojazdu (wraku pojazdu). Często także odszkodowanie rozliczane jest np. na podstawie nieoryginalnych części zamiennych. W przypadku wątpliwości co do wartości wypłaconego odszkodowania warto udać się po pomoc do profesjonalnego pełnomocnika jakim jest adwokat, wykwalifikowany w sprawach odszkodowawczych. Również wypłacane kwoty zadośćuczynień przez ubezpieczycieli są zazwyczaj symboliczne, nie rekompensują doznanych na skutek wypadku szkód niematerialnych.

Kancelaria Adwokacka mec. Michał Brodecki specjalizuje się w sprawach z zakresu odszkodowań. Staramy się wywalczyć dla naszych klientów jak najwyższe świadczenia odszkodowawcze, zadośćuczynienia oraz wszelkie możliwe, należne świadczenia, jak np. zwrot utraconego dochodu, zwrot kosztów leczenia, dojazdów do lekarzy, czy rentę na przyszłość. Choć siedzibą Kancelarii jest Białystok, sprawy o odszkodowanie prowadzimy na terenie całej Polski – w tym także w oddalonym o niespełna 90 km od Białegostoku Augustowie. Zapraszamy do kontaktu, aby zweryfikować prawidłowość wypłaconego przez ubezpieczyciela odszkodowania. Augustów to miasto, w którym często prowadzimy różnego rodzaju sprawy, a więc istnieje możliwość spotkania także poza siedzibą Kancelarii, bez konieczności dojazdu przez klienta do Białegostoku. Więcej informacji znajdziesz w zakładce odszkodowania Białystok.