Prawo gospodarcze

Jak mawiał Warren Buffett, amerykański inwestor giełdowy:
Zasada numer 1: Nigdy nie trać pieniędzy.
Zasada numer 2: Nigdy nie zapominaj o zasadzie numer 1.

Często, aby nie złamać tych zasad niezbędna jest pomoc profesjonalisty – adwokata.
Prawo gospodarcze stanowi zespół norm prawnych regulujących stosunki społeczne powstające w procesie gospodarowania, czyli w procesie produkcji dóbr i świadczenia usług. Wśród norm prawa gospodarczego wyróżnić można dwie podstawowe grupy tj. normy o charakterze administracyjnym oraz normy o charakterze cywilnoprawnym.
Sprawy gospodarcze stanowią specyficzny rodzaj spraw, albowiem stosuje się do nich odrębne procedury w zakresie postępowania cywilnego – dużo bardziej restrykcyjne aniżeli w stosunku do podmiotów niebędących przedsiębiorcami. Z tego powodu, przede wszystkim małym i mikroprzedsiębiorcom, nieposiadającym działów prawnych, stałej obsługi prawnej niezbędna jest pomoc profesjonalnego pełnomocnika – adwokata.

Kancelaria Adwokacka mec. Michał Brodecki z siedzibą w Białymstoku prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców będących osobami fizycznymi oraz spółkami prawa handlowego (w tym stałą obsługę prawną).

Zajmujemy się m.in.:

  • udzielaniem porad prawnych w sprawach gospodarczych;
  • sporządzaniem opinii prawnych;
  • sporządzaniem i opiniowaniem umów handlowych;
  • reprezentacją podmiotów gospodarczych przed sądami powszechnymi i przed Sądem Najwyższym w sprawach gospodarczych;
  • doradztwem prawnym w sprawach gospodarczych;
  • reprezentowaniem przedsiębiorców przed organami administracji publicznej;
  • pomocą w zakładaniu działalności gospodarczej i rejestracji spółek handlowych;
  • pomocą w postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym przedsiębiorcy.

W ramach stałej obsługi prawnej przedsiębiorców oferujemy możliwość świadczenia usług poza Kancelarią – w siedzibie Klienta, w obrębie miasta Białystok oraz jego okolic, a także pracę zdalną dla Klientów z dalszych zakątków Polski. Koszt stałej obsługi prawnej, jak również poszczególnych spraw, ustalany jest z Klientem w oparciu o zakres usług, których świadczenia Klient odczekuje od adwokata, ich czasochłonności, zawiłości, konieczności dojazdów do Klienta/sądu poza miasto Białystok. Adwokat każdorazowo, przed powierzeniem mu sprawy, informuje Klienta o cenie za usługę.