Aktualności

Zadośćuczynienie za błąd medyczny

Błąd medyczny, błąd lekarski, błąd w sztuce lekarskiej, błąd w sztuce medycznej – to pojęcia używane zamiennie do określenia pewnego zdarzenia, którego konsekwencją najczęściej jest pogorszenie stanu zdrowia pacjenta, a nawet jego śmierć. Nie istnieje jedyna, słuszna, prawna definicja błędu medycznego, jednakże najczęściej określany jest on jako naruszenie przez personel medyczny obowiązujących w konkretnym przypadku reguł, wypracowanych na gruncie nauki i praktyki.
Co istotne, popełnić błąd medyczny może nie tylko lekarz, ale także inni pracownicy służby medycznej (pielęgniarki, położne, fizjoterapeuci itp.)
W kontekście ewentualnego zadośćuczynienia należy wspomnieć, że nie każde niepowodzenie w leczeniu może zostać uznane za błąd. Organizm ludzki kryje wiele tajemnic i czasami nawet najlepsi specjaliści nie są w stanie pomóc.

Na czym błąd medyczny może polegać? Błąd medyczny może polegać zarówno na błędnej diagnozie, jak i niezdiagnozowaniu danego schorzenia wcale lub w odpowiednim czasie. Innym rodzajem błędu w sztuce jest nieprawidłowe leczenie. Zdarza się, że personel medyczny wybierze nieodpowiednie do danego stanu zdrowia pacjenta sposoby i metody leczenia. Co więcej nieprawidłowości mogą polegać na zastosowaniu odpowiedniej metody, jednak w sposób błędny np. lekarze przeprowadzając zabieg operacyjny uszkodzą tkanki, czy okoliczne narządy. Wskazane wyżej sytuacje są najczęściej występującymi w praktyce, jednak nie jedynymi rodzajami błędów w sztuce lekarskiej.
Warto pokrótce wyjaśnić czym jest wspomniane wcześniej zadośćuczynienie? Zadośćuczynienie, choć często mylone z odszkodowaniem, stanowi odrębną formę naprawienia szkody. Zadośćuczynienie ma za zadanie zrekompensować szkodę niemajątkową w postaci krzywdy, bólu i cierpień. Co ważne, jego suma nie może być nadmiernie wysoka, a ma łagodzić wyżej wskazane negatywne następstwa.

Jak dochodzić zadośćuczynienia za błąd medyczny? Sprawy tego typu są zazwyczaj skomplikowane, bowiem oprócz przepisów prawa należy wziąć przede wszystkim pod uwagę aktualną wiedzę medyczną i procedury jakie obowiązują personel medyczny w danym przypadku. Należy również mieć na uwadze, iż roszczenia z tytułu błędów medycznych przedawniają się z upływem 3 lat od momentu, w który osoba dowiedziała się o błędzie. Proces o zapłatę zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu błędu medycznego bardzo często toczy się kilka lat, dlatego profesjonalny adwokat w pierwszej kolejności podejmuje stosowne kroki celem uzyskania dla swojego klienta zadowalającej kwoty na drodze pozasądowej. Pomoc pełnomocnika może okazać się nieoceniona, bowiem w przypadku dojścia między stronami do porozumienia, klient oszczędza czas i pieniądze, a także otrzymuje rekompensatę za krzywdy jakich doznał na skutek niepożądanego zdarzenia.

Kancelaria Adwokacka mec. Michała Brodeckiego wyróżnia się ogromnym doświadczeniem w dochodzeniu roszczeń w sprawach o błędy medyczne zarówno w postępowaniach cywilnych, karnych jak i przed Wojewódzkimi Komisjami ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Zapraszam do kancelarii adwokackiej w Białymstoku.

Dodaj komentarz