Prawo administracyjne

Prawo administracyjne to dział prawa publicznego, obejmujący ogół norm regulujących organizację i zachowanie się administracji publicznej oraz zachowanie się osób fizycznych i innych podmiotów prawa w zakresie nie unormowanym przez przepisy należące do innych działów prawa.

Kancelaria Adwokacka mec. Michał Brodecki w Białymstoku zapewnia kompleksową i profesjonalną obsługę prawną w postępowaniach przed organami administracji publicznej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi.

W ramach naszych działań:

  • udzielamy porad prawnych w zakresie prawa administracyjnego;
  • reprezentujemy klientów przed organami administracji publicznej, przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • zajmujemy się sporządzaniem pism, wniosków, skarg i odwołań;
  • pomagamy w uzyskaniu decyzji administracyjnych;
  • uczestniczymy w czynnościach w postępowaniu przed organami administracji publicznej i samorządowej;
  • na zlecenie klienta zajmujemy się sporządzaniem opinii prawnych w sprawach administracyjnych.

Sprawy administracyjne i sądowo administracyjne prowadzimy na terenie całej Polski (nie ogranicza nas Białystok jako siedziba Kancelarii). Skutecznie prowadzimy sprawy przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi w różnych częściach kraju, a także przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.

Porad prawnych w zakresie prawa administracyjnego, co do zasady udzielamy w siedzibie Kancelarii, ale istnieje także możliwość dojazdu do Klienta na terenie miasta Białystok i okolic.

W sprawach administracyjnych rozliczamy się „od sprawy”, ale także za poszczególne, podejmowane przez pełnomocnika czynności procesowe i pozaprocesowe. Cennik usług uzależniony jest od stopnia skomplikowania sprawy, jej etapu, niezbędnego nakładu pracy adwokata, kosztów dojazdów (np. na rozprawy lib organów administracji poza miasto Białystok i okolice).

Adwokat Michał Brodecki podejmuje się także prowadzenia spraw administracyjnych jako pełnomocnik z urzędu w obrębie działania Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku oraz w ramach spraw kasacyjnych przez Naczelnym Sądem Administracyjnych.