Kancelaria adwokacka Michała Brodeckiego w Białymstoku

Świadczymy pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i przedsiębiorcom.

Oferta

Lokalizacja

Hetmańska 25
15-727 Białystok

Adwokat

Michał Brodecki

W obszarze działalności kancelarii znajdują się: prawo cywilne (zasiedzenie, zniesienie współwłasności, prawo rzeczowe, zobowiązania, odszkodowania), prawo rodzinne (rozwód, separacja, alimenty, kwestie opieki nad dziećmi i kontaktów z nimi, podział majątku), prawo spadkowe (stwierdzenia nabycia spadku, działy spadku, podważenie testamentu, zachowki), prawo gospodarcze (w tym stała obsługa firm), prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo administracyjne, a także reprezentujemy klientów w sprawach karnych. Prowadzimy także sprawy związane z unieważnianiem umów frankowych.

Nasz zespół

Kancerlaria adwokacka

Nasze specjalizacje

Kredyty frankowe

Dochodzimy roszczeń z tzw. umów kredytów frankowych: unieważniamy umowy kredytowe oraz dochodzimy zwrotu nadpłaty od Banków. Reprezentujemy Klientów także w sporach z powództwa Banku o tzw. korzystanie z kapitału.

Czytaj więcej
Odszkodowania

Prowadzimy sprawy odszkodowawcze za szkody majątkowe i niemajątkowe po różnego rodzaju wypadkach: komunikacyjnych, przy pracy, w rolnictwie, nieszczęśliwych wypadkach.

Czytaj więcej
Sprawy karne

Prowadzimy sprawy karne w tym karne skarbowe. Reprezentujemy klientów na każdym etapie postępowania: w postępowaniu przygotowawczym, sądowym, a także wykonawczym (odroczenia wykonania kary, dozory elektroniczne, przerwy w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienia).

Czytaj więcej
Zobacz wszystkie

Kancelaria adwokacka mec. Michał Brodecki (ul. Hetmańska 25, 15-727 Białystok, tel. 883 151 345) prowadzi także sprawy z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa medycznego (w tym w zakresie błędów medycznych, postępowań karnych i cywilnych oraz przed Wojewódzkimi Komisjami do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, Izbami Lekarskimi), ochrony danych osobowych (RODO), czy nowych technologii (tworzymy m.in. regulaminy stron www, sklepów internetowych, politykę prywatności, czy plików cookies) – sprawy prowadzimy nie tylko w mieście Białystok, ale na terenie całej Polski.

Jakie usługi świadczy nasza kancelaria adwokacka?

Oferujemy porady prawne, a do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, Dokładnie analizujemy każdy przypadek i pomagamy znaleźć zgodne z prawem i korzystne dla klienta rozwiązanie. Przepisy prawne bywają zagmatwane, a niektóre sprawy są bardzo skomplikowane, dlatego pomoc adwokata bywa niezbędna. Nasza kancelaria adwokacka z Białegostoku opracowuje różnego rodzaju pisma procesowe, formułuje pozwy, sporządza analizy i opinie prawne. Ponadto bierzemy czynny udział w negocjacjach i mediacjach oraz reprezentujemy naszych klientów przed sądami i instytucjami lub urzędami. Pomagamy w odzyskiwaniu należności. Odszkodowania Białystok to jeden z filarów naszej działalności – zajmujemy się likwidacją szkód i pomagamy w uzyskaniu należnych świadczeń.

Do naszej kancelarii adwokackiej w Białymstoku można zwrócić się w czasie postępowania karnego – zajmujemy się obsługą spraw karnych w sądach wszystkich instancji oraz obroną na etapie postępowania przygotowawczego. Sporządzamy apelacje, skargi i zażalenia oraz procesujemy kasacje w Sądzie Najwyższym. Adwokat Michał Brodecki ma wszystkie niezbędne uprawnienia do prowadzenia spraw karnych. Specjalizujemy się także w pawie pracy i oferujemy stała obsługę prawną podmiotów gospodarczych w tym zakresie. Działamy z poszanowaniem litery prawa i w sposób profesjonalny.

Kancelaria adwokacka Białystok

W ramach swojej działalności Kancelaria adwokacka mec. Michał Brodecki dokłada wszelkich starań, by reprezentowana strona czuła się przed sądem lub innym organem pewnie i swobodnie. Kancelaria adwokacka świadczy usługi na najwyższym poziomie, w swojej pracy przestrzegając przepisów prawa, zasad etyki zawodowej adwokatów i godności wykonywania zawodu adwokata, a wszelkie uzyskane od klienta informacje objęte są niewzruszalną tajemnicą zawodową (której przestrzegania gwarantuje jedynie adwokat i radca prawny, a do czego nie obligują przepisy prawa np. firm czy kancelarii odszkodowawczych, czy osób prowadzących działalność prawniczą/poradnictwo prawne, niebędących profesjonalnym pełnomocnikiem, tj. adwokatem/radcą prawnym). Warto o tym pamiętać podejmując decyzję, kto będzie prowadził nasze sprawy, jaka kancelaria prawna.

Białystok jest miejscowością, w której istnieje duży wybór profesjonalnych pełnomocników, ale także innych podmiotów, niebędących profesjonalnymi pełnomocnikami, a oferującymi usługi prawne (może to wynikać z tego, że w Białymstoku działa chociażby Wydział Prawa UwB, przy ul. Mickiewicza 1). W Białymstoku znajduje się szereg Sądów (zarówno sąd rejonowy, sąd okręgowy oraz sąd apelacyjny, a także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku), prokuratur (prokuratura rejonowa, okręgowa, regionalna oraz delegatura prokuratury krajowej) oraz szereg urzędów administracji państwowej i samorządowej.

Adwokat Białystok

Adwokatura, zgodnie z treścią ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze, powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa. Zawód adwokata z kolei polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Adwokat ma nadto prawo do sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem.

Adwokat przed rozpoczęciem wykonywania czynności zawodowych składa wobec dziekana ślubowanie, w którym zobowiązuje się do przyczyniania się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, a obowiązki swe ma wypełniać gorliwie, sumiennie i zgodnie z zasadami prawa, zachowywać tajemnicę zawodową, a w postępowaniu swym kierować się zasadami godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej. Te szczególne wymagania związane z wykonywaniem zawodu adwokata, wiążą się m.in. z rolą społeczną adwokatów oraz szerokimi uprawnieniami jakie dają im przepisy prawa. Od osób, które wykonują zawód adwokata oczekuje się więc nie tylko przestrzegania norm prawnych, ale także i etycznych oraz dbałości o zachowanie godności zawodu – tj. takich, które nie mogłyby podważać zaufania społecznego do zawodu adwokata, czy też poniżać tenże zawód w opinii społecznej.

Prawnik Białystok

Do każdej zleconej nam sprawy podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie, a swoje czynności wykonujemy według najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością, sumiennością i gorliwością, będąc z klientem w stałym kontakcie, informując go na bieżąco o postępach w sprawie, dzięki czemu reprezentowana strona obdarza zaufaniem reprezentującego go adwokata. W ostatnim czasie także swoje sprawy zawierza nam coraz więcej klientów spoza miasta Białystok i okolic. Adwokat bowiem nie jest od tego, żeby klienta oceniać, jego zadaniem jest mu pomagać, co staramy się czynić jak najbardziej skutecznie. „Advocatus non accusat – adwokat nie oskarża” (Ulpianus).

W kontaktach z klientem adwokat stara się dopasować używany język do odbiorcy – unikając używania niezrozumiałych pojęć języka prawniczego. Kancelaria adwokacka jest według nas miejscem, z którego klient powinien wyjść z jak najszerszą wiedzą na temat swojej sprawy oraz wizją jej przyszłego prowadzenia, którą przekaże mu adwokat. Celem podejmowanych przez adwokatów czynności zawodowych, jest bowiem ochrona interesów klienta.

Stale także podnosimy nasze kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w wielu szkoleniach z zakresu prawa, najnowszych zmian w prawie, aby świadczone usługi utrzymywać na jak najwyższym poziomie. Adwokat Michał Brodecki nadto, celem doskonalenia swojej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji, podjął studia doktorancie na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i otworzył przewód doktorski z pracą pt. „Świadczenia przedemerytalne”. Adw. Michał Brodecki działa także aktywnie na rzecz samorządu adwokackiego – Izby Adwokackiej w Białymstoku – będąc członkiem Komisja ds. Współpracy Regionalnej i Komunikacji Społecznej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Białymstoku.

Zapraszamy także do śledzenia na bieżąco naszego bloga, na którym staramy się omawiać aktualne problemy prawne oraz aktualności z życia Kancelarii. Zapraszamy także do śledzenie naszych mediów społecznościowych: Facebook, Instagram i LinkedIn.

Zapraszam do współpracy

opinie

O naszej kancelarii adwokackiej

Daniel Kuteszko
Daniel Kuteszko
2024-01-31
Polecam z całego serca. Profesjonalnie podszedł do mnie
Kamil Trzrciakowski
Kamil Trzrciakowski
2023-08-11
Bardzo szybkie rozwiazanie problemu Polecam Pana Mecenasa Brodeciego
Łukasz T
Łukasz T
2023-06-01
Gorąco polecam. Pan Mecenas profesjonalnie podszedł do mojej sprawy i błyskawicznie rozwiązał problem. Do tego naprawdę sympatyczny i życzliwy. Dałbym 10 gwiazdek ;)
Barbara ZSz
Barbara ZSz
2022-11-08
Super mecenas, zawsze pomoże
Mikołaj A
Mikołaj A
2022-11-03
Udzielono mi szybkiej porady przez telefon, polecam serdecznie
Janusz Grabowski
Janusz Grabowski
2022-10-07
Świetna i szybka pomoc, rzetelna obsługa i wspaniała współpraca.
Man of the future
Man of the future
2022-07-14
"Orły prawa". Młody, dynamiczny zespół prawników. Inteligentni ludzie. Toczą konkretne rozważania, proponują ciekawe, możliwie rozwiązania spraw, z którymi przychodzą ludzie. A ludzie przychodzą, dużo ludzi. Często trzeba poczekać. To znaczy, że kancelaria jest skuteczna.