Prawo cywilne

Pacta sunt servanda (umów należy dotrzymywać) to znana od starożytności maksyma, zgodnie z którą osoba, która zawarła w sposób ważny umowę, powinna się z niej wywiązać.
Prawo cywilne to gałąź prawa regulująca stosunki pomiędzy podmiotami prawa prywatnego (osobami fizycznymi, osobami prawnymi, czy też jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej).

Kancelaria Adwokacka mec. Michał Brodecki świadczy profesjonalne usługi z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego. W zakres naszych działań wchodzi udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych i opinii prawnych oraz kompleksowa reprezentacja Klienta przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, innymi organami, a także w postępowaniach mediacyjnych, przedsądowych, negocjacjach oraz w postępowaniu egzekucyjnym.

Prowadzimy sprawy z zakresu:

  • prawa osobowego (m.in. uznanie za zmarłego, stwierdzenie zgonu, czy ubezwłasnowolnienie)
  • prawa rzeczowego (w tym spory sąsiedzkie, ochrona własności, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ochrona posiadania, czy prawa rzeczowe ograniczone);
  • zobowiązań (m.in. sporządzanie i opiniowanie umów, dochodzenie roszczeń z umów oraz odpowiedzialność deliktowa, w tym dochodzenie odszkodowań z tytułu różnego rodzaju wypadków: komunikacyjnych, przy pracy, w rolnictwie, nieszczęśliwych wypadków, błędów medycznych, skarga pauliańska);
  • prawa spadkowego (m.in. stwierdzenia nabycia spadku, podważenie testamentu, zachowek);
  • zakładanie, dokonywanie wpisów w księgach wieczystych.
  • dochodzenie roszczeń z umów kredytów frankowych (unieważnienie umowy kredytu frankowego)

Co do zasady świadczymy pomoc prawną w siedzibie Kancelarii (ul. Hetmańska 25, Białystok), jednakże sprawy sądowe prowadzimy na terenie całej Polski. W przypadku braku możliwości po stronie Klienta dojazdu do Kancelarii (np. z uwagi na stan zdrowia, niepełnosprawność, problemy z transportem), istnieje możliwość dojazdu adwokata do Klienta na terenie miasta Białystok oraz najbliższych okolic. Istnieje także możliwość udzielenia porady prawnej przez telefon, czy e-mailowo.

Cena usługi uzależniona jest każdorazowo od niezbędnego nakładu pracy adwokata, stopnia zawiłości sprawy, ewentualnych dojazdów na rozprawy sądowe lub do klienta. Adwokat każdorazowo przed udzieleniem przez Klienta pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy informuje o kosztach prowadzenia sprawy – istnieje możliwość rozliczenia za całość sprawy, jak również za poszczególne dokonywane przez adwokata czynności. Koszt porady prawnej zaczyna się od 100 zł.