Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy zajmuje się regulacją stosunków pomiędzy pracodawcami a pracownikami. Określa ono zasady, obowiązki i prawa i stron stosunku zatrudnienia.

Kancelaria Adwokacka mec. Michał Brodecki prowadzi profesjonalną pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W ramach spraw z zakresu prawa pracy prowadzimy obsługę osób fizycznych oraz pracodawców, w tym stałą obsługę prawną.

Prowadzimy sprawy ze stosunku pracy m.in. o: ustalenie stosunku pracy, nawiązanie stosunku pracy, odszkodowania (mobbing, nierówne traktowanie, niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę lub wypowiedzenie umowy o pracę), czy o zapłatę (zaległe wynagrodzenie za pracę, sporne składniki wynagrodzenia).

Kancelaria Adwokacka mec. Michał Brodecki prowadzi także sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych (o emeryturę, rentę, niezdolność do pracy, czy tzw. sprawy „dezubekizacyjne”).

W ramach naszych działań Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie porad prawnych, sporządzania opinii prawnych (m.in. analiza umowy o pracę, porozumień, układów zbiorowych, wewnątrzzakładowych aktów prawnych), tworzenie dokumentów pracowniczych oraz reprezentowania klientów przed sądem pracy oraz w postępowaniach mediacyjnych. Prowadzimy także stałą obsługę przedsiębiorców oraz związków zawodowych.

W przypadku obsługi prawnej przedsiębiorców Kancelaria adwokacka mec. Michał Brodecki oferuje także świadczenie usług w siedzibie pracodawcy na terenie miasta Białystok i okolic. W przypadku niemożności dojazdu klienta do kancelarii (ul. Hetmańska 25, 15-727 Białystok) oferujemy także możliwość udzielenia porady prawnej w miejscu zamieszkania lub pracy klienta – możliwe jest, że na miejsce dojedzie adwokat. Białystok nie ogranicza naszych działań. Sprawy pracownicze prowadzimy w całej Polsce, a konsultacji prawnych udzielamy także zdalnie (przez telefon, mailowo lub komunikatory internetowe).

Adwokat Michał Brodecki specjalizuje się w sprawach z zakresu pracy i ubezpieczeń społecznych (pisze pracę doktorską na temat „Świadczenia przedemerytalne”). Wśród zainteresowań naukowych mec. Michała Brodeckiego znajduje się także prawo cywilne, prawo rodzinne oraz prawo karne.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Brodecki dokłada wszelkich starań, aby podczas porady prawnej prawo pracy wyjaśnić w taki sposób, aby klient wyszedł z Kancelarii z odpowiednią wiedzą, jak rozwiązać problem oraz zrozumiał zagadnienie.