Prawo spadkowe

Kancelaria Adwokacka mec. Michał Brodecki w Białymstoku świadczy kompleksową pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa spadkowego.

W ramach świadczonych przez Kancelarię usług oferujemy:

 • udzielanie porad prawnych;
 • reprezentację Klientów indywidualnych przed sądem;
 • sporządzanie opinii prawnych
 • sporządzanie pism procesowych
 • prowadzenie negocjacji w celu polubownego zakończenia sporów między spadkobiercami;
 • uczestniczymy w postępowaniach mediacyjnych

W zakresie prawa spadkowego świadczymy usługi prawne m.in. w sprawach o:

 • dział spadku;
 • zachowek;
 • zapisy testamentowe i polecenia;
 • dziedziczenie ustawowe i testamentowe (stwierdzenia nabycia spadku, otwarcie i ogłoszenie testamentu);
 • przyjęcie lub odrzucenie spadku;
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia;
 • podważenie testamentu;
 • dziedziczenie nieruchomości i gospodarstw rolnych;
 • odpowiedzialności za długi spadkowe

Kancelaria Adwokacka mec. Michał Brodecki w Białymstoku oferuje w zakresie prowadzenia spraw spadkowych możliwość dojazdu do klienta na terenie miasta Białystok i okolic (np. w przypadku niepełnosprawności, choroby, wieku, czy braku możliwości dojazdu do adwokata). Sprawy spadkowe prowadzimy na terenie całej Polski, nie ograniczając się jedynie do siedziby Kancelarii.

Honorarium adwokata ustalane jest indywidualnie w każdej sprawie. Adwokat każdorazowo informuje Klienta o wysokości honorarium za sprawę lub poszczególną czynność – w zależności od przyjętego modelu rozliczenia. Wynagrodzenie uzależnione jest od niezbędnego nakładu pracy adwokata, stopnia skomplikowania sprawy, jej zawiłości, konieczności dojazdów na rozprawy lub czynności procesowe poza miasto Białystok.

adwokat Michał Brodecki