Prawo spadkowe | Spadki Białystok

Kancelaria Adwokacka mec. Michał Brodecki w Białymstoku świadczy kompleksową pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa spadkowego.

W ramach świadczonych przez Kancelarię usług oferujemy:

 • udzielanie porad prawnych;
 • reprezentację Klientów indywidualnych przed sądem;
 • sporządzanie opinii prawnych
 • sporządzanie pism procesowych
 • prowadzenie negocjacji w celu polubownego zakończenia sporów między spadkobiercami;
 • uczestniczymy w postępowaniach mediacyjnych

Sprawy o spadki Białystok prowadzimy na podstawie obowiązujących zasad dziedziczenia opisanych Kodeksie cywilnym, w czwartej księdze zatytułowanej Spadki. Prawo spadkowe reguluje kwestie związane z przejściem praw i obowiązków majątkowych po śmierci właściciela. Majątek zmarłego przechodzi na spadkobierców, przy czym obowiązujące przepisy określają terminy przyjęcia lub odrzucenia spadków, których należy przestrzegać.

W zakresie prawa spadkowego świadczymy usługi prawne m.in. w sprawach o:

 • dział spadku;
 • zachowek;
 • zapisy testamentowe i polecenia;
 • dziedziczenie ustawowe i testamentowe (stwierdzenia nabycia spadku, otwarcie i ogłoszenie testamentu);
 • przyjęcie lub odrzucenie spadku;
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia;
 • podważenie testamentu;
 • dziedziczenie nieruchomości i gospodarstw rolnych;
 • odpowiedzialności za długi spadkowe

Prowadzimy także sprawy o alimenty Białystok w przypadku śmierci rodzica zobowiązanego do alimentacji.

Podział majątku po śmierci zmarłego

Po śmierci spadkodawcy często dochodzi do sytuacji, gdzie właścicielami jednej rzeczy staje się kilka osób. Prowadzimy sprawy o spadki w Białymstoku, które często dotyczą współwłasności – wówczas zastosowanie mają odrębne przepisy prawa. Należy złożyć wniosek o dział spadku i dokonać umownego podziału na drodze sądowej.

Zachowek

Warto wiedzieć, że polskim ustawodawstwie obowiązuje pojęcie zachowku – jest to instytucja prawa spadkowego, która chroni najbliższych członków rodziny przed pozbawieniem ich udziału w spadku. Dochodzenie zachowku możliwe jest w ciągu 5 lat. Przepisy dokładnie określają krąg osób upoważnionych do zachowku oraz zobowiązanych do jego zapłaty, a także zasady dziedziczenia zachowku.

Dziedziczenie ustawowe i testamentowe

Do dziedziczenia ustawowego dochodzi na mocy prawa spadkowego, a ingerencja spadkobiercy nie jest wymagana. Z kolei dziedziczenie testamentowe może zostać powołane pod warunkiem, że spadkodawca sporządził przed śmiercią testament. Na mocy dokumenty możliwe jest powołanie jednego lub kilku spadkobierców i określenie ich udziału w dziedziczeniu.

Prowadzimy sprawy spadkowe w Białymstoku i na terenie całego kraju!

Kancelaria Adwokacka mec. Michał Brodecki w Białymstoku oferuje w zakresie prowadzenia spraw spadkowych możliwość dojazdu do klienta na terenie miasta Białystok i okolic (np. w przypadku niepełnosprawności, choroby, wieku, czy braku możliwości dojazdu do adwokata). Sprawy spadkowe prowadzimy na terenie całej Polski, nie ograniczając się jedynie do siedziby Kancelarii.

Spadki Białystok — honorarium

Honorarium adwokata ustalane jest indywidualnie w każdej sprawie. Adwokat każdorazowo informuje Klienta o wysokości honorarium za sprawę lub poszczególną czynność – w zależności od przyjętego modelu rozliczenia. Wynagrodzenie uzależnione jest od niezbędnego nakładu pracy adwokata, stopnia skomplikowania sprawy, jej zawiłości, konieczności dojazdów na rozprawy lub czynności procesowe poza miasto Białystok.

Adwokat Michał Brodecki