Prawo rodzinne

Familias conservari publice interest (Utrzymywanie rodziny leży w ogólnym interesie).

Niestety, życie rodzinne nie zawsze usłane jest różami, nie każdy konflikt można także rozwiązać ugodowo. Kancelaria Adwokacka mec. Michał Brodecki w Białymstoku prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego m.in. o:
– rozwód;
– separację;
– podział majątku wspólnego;
– alimenty (na dzieci i małżonka);
– pozbawienia/ograniczenie władzy rodzicielskiej;
– ustalenie kontaktów z dzieckiem;
– ustalenie miejsca pobytu dziecka;
– zezwolenie na dokonanie czynności przekraczający zwykły zakres zarządu nad majątkiem dziecka;
– ubezwłasnowolnienie;
– ustanowienie kurateli;
– adopcja;
– piecza zastępcza;
– zarząd majątkiem dziecka.

Kancelaria prowadzi także sprawy w zakresie postępowania w sprawach nieletnich.

W zakresie oferowanych usług kancelaria prawna świadczy poradnictwo prawne – porada prawna, opinia prawna, reprezentacja przed sądem, w postępowaniu mediacyjnym, a także po zakończeniu postępowania sądowego w postępowaniu egzekucyjnym (np. egzekucja komornicza alimentów).

Sprawy prowadzimy nie tylko na terenie miasta Białystok i jego okolic, ale także na terenie całej Polski. Porada prawna co do zasady udzielana jest przez adwokata w siedzibie Kancelarii (ul. Hetmańska 25, Białystok). Adwokat może jednak w szczególnej sytuacji (np. niepełnosprawność, choroba, sprawa pilna) dojechać do klienta w obrębie miasta Białystok i najbliższych okolic, ale także udzielamy porad zdalnie (telefonicznie, mailowo). Sprawy związane z egzekucją prowadzimy nie tylko na terenie miasta Białystok. Alimenty lub świadczenia związane ze spłatą małżonka po podziale majątku egzekwujemy we współpracy ze skutecznymi komornikami z całej Polski – zazwyczaj w miejscu zamieszkania dłużnika. Nadto w sprawach alimentacyjnych, oprócz sprawy cywilnej w tym przedmiocie oferujemy możliwość reprezentacji klienta w postępowaniu karnym o niealimentację (zgodnie z art. 209 kk odpowiedzialności karnej podlega osoba, która uchyla się od płacenia alimentów jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń). Sprawy karne w tym przedmiocie prowadzimy w okolicach miasta Białystok. Alimenty – z praktyki -w przypadku skierowania przeciwko dłużnikowi postępowania karnego są znacznie łatwiejsze do wyegzekwowania.

Kancelaria nie posiada sztywnego cennika usług – cena usługi ustalana jest indywidualnie z Klientem, na podstawie zebranych danych i zależy od stopnia zawiłości sprawy, miejsca jej prowadzenia (Białystok lub inne miasto), czasochłonności, dokonywanych czynności dodatkowych w toku postępowania (np. zabezpieczenie alimentów, zabezpieczenie kontaktów, mediacja). Istnieje możliwość rozliczenia „od sprawy” lub za poszczególne czynności. Istnieje także możliwość rozłożenia płatności na raty.

Zapraszam do współpracy w zakresie dochodzenia roszczeń związanych z prawem rodzinnym (rozwód, podział majątku, alimenty).

adwokat Michał Brodecki