Adwokat od spraw karnych Białystok

Satius enim esse impunitum relinqui facinus nicentis quam innocentem damnari – lepiej pozostawić bezkarnym występek złoczyńcy, niż skazać niewinnego.

Kancelaria Adwokacka mec. Michał Brodecki w Białymstoku w zakresie swoich usług świadczy profesjonalną reprezentację w sprawach karnych, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego, a także karnego wykonawczego.

Oferujemy pomoc prawną w formie obrony zarówno po stronie podejrzanego, oskarżonego, jak również jako pełnomocnik pokrzywdzonego, czy oskarżyciel posiłkowy.

Reprezentujemy Klientów na każdym etapie postępowania, od przedstawienia zarzutów, w przypadku podejrzanego lub złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w przypadku pokrzywdzonych, przez proces sądowy, aż do prawomocnego zakończenia postępowania, a także w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym oraz w ramach postępowania wykonawczego (jak m.in. odroczenie wykonania kary, przerwa w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie, wyrok łączny, czy też dozór elektroniczny, wokanda w zakładzie karnym).

Sprawy karne Białystok

Uczestniczymy we wszelkich czynnościach procesowych (przedstawienie zarzutów, złożenie ustnego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, udział w posiedzeniu aresztowym, zażalenie na tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, udział w posiedzeniu o przedłużenie tymczasowego aresztowania, wniosek o zmianę środka zabezpieczającego na wolnościowy – np. dozór policji, poręczenie majątkowe, czyli tzw. „kaucja”, bierzemy udział w czynnościach: wyjaśnienia, które składa podejrzany lub oskarżony, przesłuchanie świadków, eksperyment procesowy, wizja lokalna, posiedzenia o dobrowolne poddanie się karze – 335 kpk, 387 kpk, warunkowe umorzenie postępowania itp.).

Reprezentujemy klientów zarówno w sprawach o przestępstwa (m.in.: kradzież, rozbój, oszustwo, uszkodzenie ciała, zabójstwo, zniszczenie mienia, gwałt, znęcanie, jazda pod wpływem alkoholu, niealimentacja, spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, przestępstwa narkotykowe), jak i wykroczenia, w tym skarbowe, a także w zakresie postępowania w sprawach nieletnich. Adwokat nie ocenia klienta – naszym celem jest mu pomóc, niezależnie od tego, czy jest oskarżony, czy pokrzywdzony.

Przebieg postępowania karnego

Za początek postępowania karnego uważne jest zawiadomienie o przestępstwie. Postępowanie może być także wszczęte przez organy prowadzące na podstawie posiadanych informacji o dokonaniu przestępstwa zdobytych w inny sposób niż poprzez zawiadomienie. Zgodnie z prawem każdy, kto ma wiedzę na temat popełnienia przestępstwa, powinien zawiadomić o tym fakcie Policję lub prokuraturę.

Po otrzymaniu zawiadomienia organ prowadzący ma obowiązek wydać postanowienie o wszczęciu postępowania, odmowie lub umorzeniu śledztwa. Postępowanie karne dzieli się na 4 etapy:

  • Postępowanie przygotowawcze – dochodzenie, śledztwo
  • Postępowanie główne – przed sądem I instancji
  • Postępowanie odwoławcze – przed sądem II instancji
  • Postępowanie wykonawcze

Postępowanie sądowe rozpoczyna się w momencie wniesienia aktu oskarżenia do sądu. Rozprawa sądowa kończy się wydaniem wyroku na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego oraz zeznań świadków i opinii biegłych.

Oskarżony ma prawo do apelacji, kasacji i wnioskowania o wznowienie postępowania. Apelacja jest możliwa w przypadku nieprawomocnych wyroków I instancji, a kasacja rozpatrywana jest przez Sąd Najwyższy. Ostatnim etapem jest postępowanie wykonawcze, czyli wykonanie wyroku.

Rola adwokata zaczyna się w momencie postawianie zarzutów – każdy oskarżony ma prawo do obrony. Prawo karne to jeden z filarów naszej działalności. Zajmujemy się także prowadzeniem spraw o alimenty Białystok – prawo rodzinne stanowi znaczną część spraw, którymi się zajmujemy.

Porady z zakresu prawa karnego Białystok

Poradę prawną w zakresie prawa karnego, co do zasady udzielamy w siedzibie Kancelarii, ale istnieje także możliwość dojazdu do osadzonego lub tymczasowo aresztowanego (Zakład Karny, Areszt Śledczy nie tylko na terenie miasta Białystok, adwokat udziela też pomocy prawnej na terenie innych miejscowości, m.in. tych, w których zlokalizowane są jednostki penitencjarne) lub pokrzywdzonego na terenie miasta Białystok bądź okolic. Sprawy karne prowadzimy na terenie całej Polski – nie tylko w obrębie sądów zlokalizowanych w obrębie apelacji białostockiej.

W sprawach karnych istnieje możliwość rozliczenia „od sprawy”, ale także za poszczególne, podejmowane przez obrońcę/pełnomocnika czynności. Cennik usług uzależniony jest od stopnia skomplikowania sprawy, jej etapu, niezbędnego nakładu pracy adwokata, kosztów dojazdów (np. na rozprawy poza miasto Białystok i okolice lub do Zakładu Karnego albo Aresztu poza Białystok i ich częstotliwości).

W udzielaniu pomocy prawnej przyświeca nam maksyma Fernanda Payena – „celem, do którego adwokat dąży – jest przekonanie sędziów… Sędziów zaś może ująć tylko ten, kogo uważają za człowieka prawego… Pod żadnym więc pozorem nie powinien adwokat wystawiać na szwank zaufania, które wzbudza”(O powołaniu adwokatury i sztuce obrończej).

Adwokat Michał Brodecki