Rozwody Adwokat Białystok

I ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci … Niestety, życie układa się różnie, często to, co miało trwać wiecznie, niespodziewanie się kończy. Z początku zgodne, udane i szczęśliwe małżeństwo, przechodzi kryzys, z którym nie jest w stanie sobie poradzić. Powodem takiego kryzysu może być zdrada, przemoc domowa, niedopasowanie charakterologiczne stron, czy poglądy religijne, polityczne, na temat wychowywania dzieci. Dochodzi do rozkładu pożycia małżeńskiego, a w konsekwencji separacji lub rozwodu.

Kancelaria Adwokacka mec. Michał Brodecki (Białystok, ul. Hetmańska 25) w ramach swojej działalności prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego, w tym także o separację, rozwody, o alimenty, czy o podział majątku wspólnego małżonków. W ramach spraw rozwodowych Kancelaria Adwokacka mec. Michał Brodecki oferuje poradnictwo prawne, sporządzanie opinii prawnych, prowadzenie spraw sądowych o rozwód, udziału w postępowaniach mediacyjnych, czy udział w negocjacjach z zakresu: kontaktów z dziećmi, alimentów, czy o podział majątku wspólnego małżeńskiego. Adwokat Michał Brodecki posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych i z nimi pokrewnych: alimentacyjnych, związanych w władzą rodzicielską czy podziałem majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa.

Separacja może być orzeczona przez sąd, gdy między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Z kolei rozwód może zostać orzeczony w przypadku, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego następuje wtedy, gdy między małżonkami ustaną wszystkie łączące ich więzi. Zwraca się uwagę przede wszystkim na trzy główne więzi: więź gospodarczą (np. prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego), więź fizyczną (np. kontakty seksualne) i więź emocjonalną (uczucia do drugiego małżonka – np. miłość). Nadto separacji lub rozwodu nie orzeka się jeżeli wskutek rozwodu lub separacji miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci stron postępowania albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji lub rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (np. małżonkowie chcą celowo wziąć rozwód, jedynie w celu uzyskania profitów finansowych, a przesłanki rozwodu są pozorne). Nadto rozwód nie może być orzeczony, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładowi pożycia małżeńskiego, a drugi małżonek się temu sprzeciwi (co nie ma miejsca w przypadku orzeczenia separacji). Z chwilą orzeczenia rozwodu powstaje pomiędzy małżonkami rozdzielność majątkowa, celem dokonania podziału majątku wspólnego niezbędne jest przeprowadzenia podziału majątku (co można uczynić równocześnie ze sprawą rozwodową lub już po niej) – zazwyczaj sprawy o podział majątku niosą za sobą więcej negatywnych emocji aniżeli sam rozwód. Podczas rozwodu rozstrzygane są często także inne sprawy, które związane są z rozwodem, ja m.in. kwestie władzy rodzicielskiej, alimentów, kontaktów rodziców z dziećmi po rozwodzie. Właściwym sądem rozwodowym jest Sąd Okręgowy – sąd miejsca ostatniego wspólnego zamieszkiwania małżonków, jeżeli chociaż jedno z nich jeszcze w okręgu tego sądu przebywa, a w przypadku, kiedy nie ma takiego miejsca zamieszkania, właściwym miejscowo będzie sąd miejsca zamieszkania pozwanego (małżonka przeciwko, któremu wnosimy pozew). Jeśli i w ten sposób nie da się ustalić sądu właściwego miejscowo, ostatecznie sądem właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania powoda (czyli małżonka, który wnosi do sądu pozew o rozwód).

Celem przebrnięcia przez trudności związane ze sprawą o rozwód, która jest sprawą bardzo męczącą psychicznie niezbędna jest pomoc profesjonalnego pełnomocnika, takim pełnomocnikiem może być adwokat. Adwokat w sprawie o rozwód powinien odznaczać się niezwykłą cierpliwością (często w sprawach o rozwód niezbędna jest chociażby opowieść o kilkunastu, czy kilkudziesięciu latach wspólnego życia, przyczyn, z jakich rozkład pożycia nastąpił, które często sięgają odległych lat, a tym opowieściom towarzyszą często negatywne emocje: płacz, rozpacz, złość, gniew, histeria, krzyk, uczycie niemocy, porażki, wstydu), a godziny, w których pracuje kancelaria są umowne – klient nie może czuć, że ktoś go pogania. Prowadząc sprawy rozwodowe, adwokat jest nie tylko powiernikiem tajemnic związku małżeńskiego klienta, ale także niejako psychologiem – osobą, której można się wygadać i uzyskać cenną radę. Kancelaria Adwokacka mec. Michał Brodecki w Białymstoku prowadząc sprawy rozwodowe stara się działać w ten właśnie sposób, albowiem wiemy, że rozwód jest dla klienta niekomfortową sytuacją, z którą niejednokrotnie samodzielnie nie jest w stanie sobie poradzić, a emocje często powodują nieracjonalne zachowania, które mogą prowadzić do pogorszenia sytuacji procesowej danego małżonka podczas sprawy o rozwód, w kwestii późniejszego orzekania o władzy rodzicielskiej, alimentach, czy mogą mieć wpływ na ustalenie sposobu i częstotliwości kontaktów z dziećmi oraz na sprawy majątkowe byłych małżonków – przejść przez ten proces w sposób jak najmniej uciążliwy powinien pomóc adwokat. Białystok jest miejscem, w którym działa wiele kancelarii prawnych, a konkurencja na rynku usług prawniczych jest bardzo duża. Dlatego też dokonując wyboru kancelarii czy adwokata należy zwracać uwagę na to, czy dany adwokat lub kancelaria specjalizuje się w sprawach rozwodowych. Kancelaria Adwokacka mec. Michał Brodecki w Białymstoku prowadzi wiele rozwodów, posiadamy wieloletnie doświadczenie w tego typu sprawach. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, z cierpliwością i empatią do klienta, nie poganiamy go, dajemy tyle czasu, ile potrzebuje aby spokojnie opowiedzieć o sprawie- jeśli odpowiadają Państwu takie warunki współpracy prosimy o kontakt.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Brodecki informuje klienta na każdym etapie sprawy o jej postępach, na bieżąco informuje o wszelkiej korespondencji, wyznaczonych terminach rozpraw, a także o planowanych czynnościach. Klientom kancelarii przekazujemy do wglądu wszelką korespondencję wychodzącą i przychodzącą (np. poprzez skanowanie jej i wysyłanie e-mailem), a przed jej wysłaniem konsultujemy z klientem kancelarii ostateczną wersję pisma. Adwokat Michał Brodecki stara się uczestniczyć osobiście we wszystkich sprawach (a w przypadku niemożliwości osobistego uczestnictwa adwokata w sprawie – np. z powodu choroby, kolizji rozpraw, klient jest o tym odpowiednio wcześnie informowany, tak aby przed rozprawą spotkać się z profesjonalnym pełnomocnikiem, który zastępować będzie adwokata na rozprawie czy też w innych czynnościach). W naszej pracy bardzo ważny jest ciągły, bezpośredni kontakt. Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Brodecki stara się na bieżąco oddzwaniać do klientów i podpisywać na ich wiadomości (np. w przypadku nieodebranych połączeń, chociażby z uwagi na uczestnictwo w rozprawie sądowej, czy innych czynnościach lub trwania porady z innym klientem). Klient jest dla nas najważniejszy, w związku z czym podczas trwania porad prawnych, czy rozpraw nie odbieramy telefonów, nie odpisujemy na smsy, jesteśmy w pełni skupieni na wykonywanej czynności – czym kierować winien się każdy adwokat.

Białystok, czy inny zakątek Polski? Rozwody, czy inne sprawy rodzinne prowadzimy nie tylko w Białymstoku.

Cennik spraw rozwodowych uzależniony jest od stopnia skomplikowania sprawy o rozwód, tego, czy jest to rozwód z orzekaniem o winie, czy rozwód bez orzekania o winie, czy strony mają wspólne, małoletnie dzieci, czy rozstrzygane są kwestie związane z władzą rodzicielką, kontaktami ojca/matki z dziećmi, kwestie alimentacyjne, czy podczas rozwodu dokonywany jest również podział majątku wspólnego małżonków. Kancelaria Adwokacka Mec. Michał Brodecki w Białymstoku prowadzi sprawy rozwodowe na terenie całej Polski – nie ogranicza nas jedynie miasto Białystok i najbliższe okolice – cena za sprawę uzależniona jest więc także od konieczności dojazdów adwokata poza Białystok na rozprawy sądowe, czy spotkania z klientem w miejscu innym niż siedziba Kancelarii (Białystok), częstotliwości tych wyjazdów. Istnieje możliwość rozliczenia „od sprawy” + koszty dojazdów poza Białystok lub za poszczególne czynności – np. rozprawa, pismo procesowe, przeglądanie akt itp. Cena porady prawnej w sprawie o rozwód rozpoczyna się od 100 zł netto – jeśli odbywa się w siedzibie Kancelarii (ul. Hetmańska 25, 15-727 Białystok). Co do zasady też porada prawna udzielana jest w Kancelarii w Białymstoku, jednakże w sprawach pilnych, gdy np. klient nie może z uwagi na niepełnosprawność, chorobę, brak środka transportu dojechać do kancelarii, adwokat może udzielić porady w miejscu jego pobytu, zamieszkania, czy pracy, na terenie miasta Białystok lub dojechać poza Białystok. Dojazd do klienta na terenie Białegostoku lub poza Białystok jest odpłatny i ustalany jest indywidualnie, w zależności od odległości, godziny spotkania. Celem ustalenia szczegółów związanych z odpłatnością za sprawę, wyceny konkretnej sprawy lub kosztów dojazdu do klienta poza Białystok prosimy o kontakt. Kancelaria Adwokacka mec. Michał Brodecki w Białymstoku po wstępnej analizie sprawy wskaże wysokość honorarium i ewentualne koszty dojazdu do klienta na terenie miasta lub poza Białystok. Wskazać należy, iż honorarium nie uwzględnia ewentualnych kosztów sądowych (np. założenie pozwu rozwodowego wymaga uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 600 zł). Adwokat każdorazowo bada możliwość zwolnienia klienta z obowiązku kosztów sądowych, o ile istnieją przesłanki do skorzystania przez klienta z takiego zwolnienia.

Kancelaria Adwokacka mec. Michał Brodecki zaprasza do profesjonalnej współpracy w sprawach rozwodowych i pokrewnych. Celem ustalenia terminu konsultacji prawnej prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z kancelarią (również klienci z miejscowości Białystok, przed wizytą w kancelarii proszeni są o telefon – przekazane zostaną informacje m.in. na temat niezbędnych dokumentów, celem jak najszybszego i najbardziej rzetelnego udzielenia pomocy prawnej). Prowadzimy także postępowania związane z rozliczeniem konkubinatów i związków nieformalnych. Zapraszamy do kontaktu.