Aktualności

Wszystko co musisz wiedzieć o działalności nierejestrowej

Konstytucja Biznesu (pakiet ustaw dotyczących przedsiębiorców) wprowadziła wiele zmian w przepisach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Szczególne zmiany wniosła ustawa Prawo Przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292.) To właśnie na mocy tej ustawy do polskiego systemu prawnego wprowadzono pojęcie tzw. działalności nierejestrowej/działalności nieewidencjonowanej. Czym jest wspomniana działalność ? Kto i na jakich warunkach może ją prowadzić? Jakie obowiązki ma osoba prowadząca taką działalność? Kiedy należy dokonać rejestracji działalności?

Działalność nierejestrowa to ukłon prawodawcy w stronę osób prowadzących drobną, nisko dochodową działalność zarobkową. W minionym stanie prawnym, niezależnie od osiąganych dochodów działalność gospodarcza wymagała rejestracji, a co za tym idzie wiązała się z dodatkowymi, nieraz sporymi kosztami (ZUS itp.). Małe firmy nierzadko miały problemy by utrzymać się na rynku, w szczególności na początku swojej działalności. Wspomniana już wcześniej ustawa Prawo Przedsiębiorców umożliwia prowadzenie działalności bez konieczności ponoszenia kosztów. Mimo, że wiąże się z koniecznością spełnienia wymogów, to bezapelacyjnie umożliwia niejako bezpieczne „przetestowanie” pomysłu na zarabianie pieniędzy w prawdziwych warunkach rynkowych.

Kto może prowadzić działalność nieewidencjonowaną?

Działalność nieformalną gospodarczo może prowadzić osoba fizyczna, która nie prowadziła działalności gospodarczej przez ostatnie 60 miesięcy. Jeśli prowadziłeś firmę w tym okresie, nie jesteś osobą uprawnioną do podjęcia tego rodzaju działalności. Nie ma znaczenia, czy działalność została zawieszona lub zakończona.

Jaki jest próg dochodowy w działalności nieewidencjonowanej ?

Ustawa Prawo Przedsiębiorców wprowadza ograniczenie dochodowe w prowadzeniu nierejestrowanej działalności gospodarczej. Przychód z takiej działalności nie może przekroczyć miesięcznie 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 1300 zł.

Przychód przekroczył kwotę 1300 zł miesięcznie, co to oznacza?

Przekroczenie przychodu ponad kwotę regulowaną przez ustawę Prawo Przedsiębiorców rodzi po stronie prowadzącego nierejestrowaną działalność gospodarczą obowiązek rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG. Termin w jakim należy dopełnić tego obowiązku wynosi 7 dni i biegnie od dnia, w którym doszło do przekroczenia przychodu. Podkreślić należy, że z chwilą przekroczenia przychodu działalność nieformalna staje się działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów omawianej ustawy.

Czy każdy rodzaj działalności można wykonywać w formie działalności nieewidencjonowanej ?

Niestety nie każdy rodzaj działalności można wykonywać w tej formie. Wszystkie działalności wymagające uzyskania zezwolenia, koncesji czy też licencji, a ponadto działalności regulowane – muszą być prowadzone w „normalnej” formie. Nie możesz bez rejestracji zostać taksówkarzem, założyć firmy ochroniarskiej czy też prowadzić sklepu z alkoholem.

Dodaj komentarz