Odszkodowania za gradobicie w sadzie

Gradobicie jest obecnie jednym z większych zagrożeń dla sadownika. Opad gradu może spowodować niebagatelne straty w uprawie sadowniczej, w wyniku których sadownik może utracić znaczną część plonu, a co za tym idzie możliwego do osiągnięcia dochodu. Warto zatem posiadać ubezpieczenie od skutków gradobicia, które pozwoli zrekompensować powstałe w uprawie straty w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń. 

Posiadane ubezpieczenie od skutków gradobicia umożliwia dochodzenie odszkodowania za powstałą w sadzie szkodę. Jakie zatem kroki należy podjąć by uzyskać odszkodowanie w związku z wystąpienie zjawiska gradobicia w sadzie? W pierwszej kolejności należy szkodę zgłosić niezwłocznie do ubezpieczyciela. Kolejnym krokiem jest wykonanie oględzin przez rzeczoznawcę ubezpieczyciela, który dokonuje szacunku szkody. Na podstawie przeprowadzonych oględzin określona zostaje wysokość szkody i należne odszkodowanie. W przypadku gdy przyznana kwota odszkodowania nie rekompensuje naszej straty, bądź na przykład mamy zastrzeżenia odnośnie przeprowadzonych oględzin, możemy zgłosić reklamację do ubezpieczyciela, który dokona rozpatrzenia zarzutów stawianych w reklamacji i wyda w tym zakresie stosowną decyzję. Jeśli powyższa procedura nie przyniesie oczekiwanych skutków zawsze mamy prawo wystąpić na drogę sądową.

logo Radcy Prawni Wojtas

Potrzebujesz pomocy w sprawie odszkodowania?

Skontaktuj się z autorem wpisu

+48 501 455 681

barbara@wojtasrp.pl

www.wojtasrp.pl

Należy pamiętać, że w przypadku wystąpienia gradobicia w sadzie, poszkodowanemu sadownikowi przysługuje pełna rekompensata za szkody wywołane gradem. Oznacza to, że ubezpieczyciel winien pokryć wszelkie straty i utracone korzyści wynikające ze skutków gradobicia.

Nasza Kancelaria oferuje pomoc oraz reprezentację na każdym etapie postępowania w zakresie dochodzenie należnego odszkodowania z tytułu szkód gradowych. Zespół naszej Kancelarii posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw. Mamy na swoim koncie wiele wygranych spraw i zadowolonych z naszych usług Klientów. Naszych specjalistów cechuje zaangażowanie i skrupulatność. Atutem naszej Kancelarii jest również fakt, że współpracujemy z gronem specjalistów z zakresu sadownictwa, których doświadczenie jest niezmiernie istotne w przytaczaniu skutecznej argumentacji w postępowaniu z ubezpieczycielem. Wszystkie powierzone sprawy są przez nas dogłębnie analizowane, a Klient otrzymuje pełną informację, na podstawie której decyduje o podjęciu dalszych kroków. Reprezentujemy naszych Klientów na etapie postępowania likwidacyjnego, a także przed Sądem. 

Najczęstszym problemem związanym z odszkodowaniami z tytułu gradobicia w sadzie jest zaniżenie przez ubezpieczyciela wypłaconej kwoty odszkodowania. Nasze doświadczenie wskazuje, że może to wynikać z zaniżenia wysokości szkody w trakcie przeprowadzonych oględzin, szacowania wysokości szkody w oparciu o tzw. tablice normowe na podstawie których ubezpieczyciel przelicza szkodę rzeczywistą na szkodę normową, bądź redukowania wysokości odszkodowania o tzw. zaoszczędzone koszty. Należy również pamiętać, że w ramach odszkodowania możemy żądać również zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych w związku z ratowaniem uprawy po wystąpieniu gradobicia. 

A zatem jeśli Twoje odszkodowanie zostało zaniżone i chciałbyś skutecznie odwołać się od decyzji ubezpieczyciela, zwróć się do nas, a my przeanalizujemy Twoją sprawę i zaproponujemy podjęcie niezbędnych działań w celu osiągnięcia satysfakcjonującego odszkodowania. Przygotujemy odwołanie, a jeśli zajdzie taka potrzeba będziemy reprezentować Cię również w sądzie. Udzielimy Ci także pomocy w zgromadzeniu niezbędnych dokumentów, które pomogą w zmianie stanowiska ubezpieczyciela. 

W zakresie odszkodowań za gradobicie współpracuję z Kancelarią Radców Prawnych Wojtas i Wojtas. Więcej informacji o gradobiciach znajdziecie Państwo na stronie https://wojtasrp.pl/odszkodowania-za-gradobicie/.

Dodaj komentarz