Blog pisany przez prawnika

odroczenie wykonania kary

ODROCZENIE WYKONANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI, CZYLI KIEDY MOŻNA UZYSKAĆ TZW. ODROCZKĘ ?

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego wykonawczego prawomocnie orzeczona kara pozbawienia wolności winna zostać wykonana bezzwłocznie. Standardowo skazany oczekuje na doręczenie mu wezwania do odbycia kary, ze wskazaniem terminu w jakim ma się stawić w wyznaczonym zakładzie karnym.  Jednakże, jak to bywa w życiu, są sytuacje w których natychmiastowe wykonanie kary mogłoby nieść za sobą zbyt … Czytaj więcej

pluszowy miś z banknotem

Alimenty – najważniejsze pytania i odpowiedzi cz. 2

1. Czy można podwyższyć ustalone przez sąd alimenty? W sytuacji gdy wysokość świadczeń alimentacyjnych została określona przez sąd, osoba uprawniona lub działający w jej imieniu przedstawiciel ustawowy, może wystąpić do sądu z powództwem o podwyższenie alimentów. Często bowiem zdarza się, że orzeczone niegdyś alimenty nie wystarczają już na pokrycie usprawiedliwionych potrzeb, z uwagi np. na … Czytaj więcej

osoba na wózku inwalidzkim

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Odszkodowania to świadczenia pieniężne, które mają ścisły związek ze szkodą i służą do jej naprawienia. W polskim prawie istnieje zasada, zgodnie z którą obowiązek naprawienia szkody spoczywa na tym, kto tę szkodę wyrządził. Warto zaznaczyć, że szkody nie mają jednakowego charakteru, bowiem dzielimy je na szkody majątkowe i niemajątkowe, szkody na osobie i szkody na … Czytaj więcej

łóżka w szpitalu

Zadośćuczynienie za błąd medyczny

Błąd medyczny, błąd lekarski, błąd w sztuce lekarskiej, błąd w sztuce medycznej – to pojęcia używane zamiennie do określenia pewnego zdarzenia, którego konsekwencją najczęściej jest pogorszenie stanu zdrowia pacjenta, a nawet jego śmierć. Nie istnieje jedyna, słuszna, prawna definicja błędu medycznego, jednakże najczęściej określany jest on jako naruszenie przez personel medyczny obowiązujących w konkretnym przypadku … Czytaj więcej

orly

Kancelaria Adwokacka mec. Michał Brodecki wyróżniona

Miło nam poinformować, ze Kancelaria Adwokacka mec. Michał Brodecki została laureatem w Plebiscycie Orły Prawa 2020 w miejscowości Białystok. Dziękujemy za zaufanie! Orły Prawa to zestawienie najlepszych firm z branży w Polsce. Program ten został stworzony, aby spośród istniejących na rynku firm wyróżniać najlepsze – „Liderów branży, którzy wyznaczają kierunek, stawiają na rozwój i podnoszenie … Czytaj więcej

wypadek samochodowy

Śmierć członka rodziny w wyniku wypadku komunikacyjnego – roszczenia

Według danych statystycznych Policji, w Polsce w 2019r. doszło do 30 288 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 2 909 osób. Utrata tak bliskiej osoby jak członek rodziny jest czymś nieodwracalnym, sprawia ból, niejednokrotnie stawia w trudnej sytuacji finansowej i osobistej. Polskie prawo wprowadza szereg instrumentów służących naprawieniu szkody wyrządzonej śmiercią osoby najbliższej. Należy wspomnieć, … Czytaj więcej

testament

Rozporządzenie na wypadek śmierci, czyli o testamencie w kilku słowach

W polskim prawie spadkowym testament stanowi rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci. Jest to jednostronna czynność prawna, co oznacza, że dla jej skuteczności wystarczy oświadczenie woli złożone przez tylko jedną osobę. Testament może być odwołany w każdej chwili. Na wstępie warto wspomnieć, że oświadczenie to może przybierać różne formy. Wyróżnia się: • Testament holograficzny- w całości … Czytaj więcej

odprawa pośmiertna

Odprawa pośmiertna

Odprawa pośmiertna jest szczególnym rodzajem świadczenia, które przysługuje rodzinie zmarłego pracownika, jeżeli do zgonu doszło w trakcie trwania stosunku pracy bądź też w czasie pobierania po jego rozwiązaniu świadczenia z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby. Prawo do tego świadczenia powstaje zatem z tytułu wygaśnięcia na skutek śmierci pracownika stosunku pracy. Z punktu widzenia … Czytaj więcej

kobieta w brudnym pokoju

Czy właściciel może wejść do wynajmowanego mieszkania?

Umowa najmu została uregulowana w polskim kodeksie cywilnym, co oznacza, że prawo określa pewne cechy charakterystyczne tej umowy, takie jak prawa i obowiązki stron. Nie należy zapominać jednak o naczelnej zasadzie prawa cywilnego- swobodzie umów, zgodnie z którą strony mogą w dowolny sposób kształtować treść umowy. Dowolność ta jest jednak ograniczona z uwagi na fakt … Czytaj więcej

adwokat

Gość dnia w KRDP FM

W dniu dzisiejszym byłem „gościem dnia” na antenie KRDP FM. Rozmawialiśmy na temat pracy wymiaru sprawiedliwości w dobie koronawirusa, o problemach pracowniczych, tarczy antykryzysowej i opłatach za prywatne przedszkola w związku z epidemią. Link do audycji